Hakkında

İşletme bölümü, fakültemizin ilk kurulan bölümlerinden biri olarak 2008 yılında kurulmuş, 2009-2010 öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. 2010-2011 öğretim yılında ikinci öğretim programı  açılmıştır. Adıyaman Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Lisans programında verilen eğitim ile; öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası platformda değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilecek, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu evrensel değerlerle donanmış yönetici, uzman ve araştırmacı niteliklerine sahip olarak yetiştirmek amacıyla, gelişen ve küreselleşen dünyada işletmeciliğin temel kural ve ilkelerinin teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun olarak verilmesi sağlanmaktadır.

Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü’nün vizyonu; kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel topluma istihdam gücü yetiştirerek iş dünyasına katma değer sağlamaktır.

Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü’nün misyonu; işletmelerin gereksinim duyduğu nitelikli işgücünü yetiştiren ve iş dünyasına iş etiği değerlerine sahip olan bireyler sunmak suretiyle, bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda tanınmış, saygın ve tercih edilen bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.